Wednesday, March 23, 2005

sworo sworo ing wayah bengi

suroboyo mode : ON tek.. tek tek tek ...tek... -> sing liwat wong bakul tahu tek. ting.. ting ting ting .. ting.... -> sing liwat wong bakul cemoe utowo bakul bakso mangkokan. tok.. trotok tok tok .... -> sing liwat wong bakul mie tok utowo sego goreng. lek ra ngono wong bakul pangsit mie. teng.. trenteng ... teng teng ... -> sing liwat wong bakul es gabus tapi rung entek es e. terrr... terrr...terrrr..... -> sing liwat wong tukang becak. nguuuu..uuu..ng...nguuu..uuu...ung.... -> sing liwat wong bakul puthu. teeeeee....yy.. !!!! -> sing liwat wong bakul sate klinting ting klinting klinting .. -> sing liwat wong bakul es lilin, tapi kadang es e wis mbanyu.. peeee...e.yy.. !! -> sing liwat wong bakul tape

No comments: